Priser och betalning

Vad kostar tandvården?
För oss är det viktigt att du vet vad behandlingen hos oss kostar. När du kommer för undersökning kan du få en muntlig eller skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag, samt information om eventuell alternativ behandling, för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Hos oss betalar du med kort, Swish eller faktura via betaltjänsten Walley i samarbete med Praktikertjänst. Betalning sker vid varje behandlingstillfälle. Möjligheten finns också till delbetalning via Walley.  Fråga oss innan behandling om du önskar delbetalning.

 

Här finner du en prislista på våra behandlingar (länk till prislista i PDF)

Läs mer om delbetalning med Walley (länk till delbetalning)

 

 

Tandvårdsstöd

Alla som är försäkrade i Sverige har rätt till statligt tandvårdsstöd från det år de fyller 24 år. Det statliga tandvårdsstödet finns till för att ge ekonomiskt stöd till patienter som behöver tandvård och för att skydda mot höga kostnader. Tandvårdsstödet består av allmänt tandvårdsbidrag, särskilt tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd.
 
 

Allmänt tandvårdsbidrag

Från den 1 juli det år du fyller 24 år har du rätt till ett årligt tandvårdsbidrag. Det heter allmänt tandvårdsbidrag och förkortas ATB:

 • Från och med det år du fyller 24 år och till och med det år du fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år.
 • Från och med det år du fyller 30 år och till och med det år du fyller 64 år är bidraget 300 kronor per år.
 •  Från och med det år du fyller 65 år är bidraget 600 kronor per år.

Du får ett nytt tandvårdsbidrag den första juli varje år. Det går att spara bidraget till nästa år så att du kan använda två bidrag under ett och samma år. Men du kan aldrig ha mer än två bidrag sparade samtidigt. Har du två bidrag den 1 juli, försvinner ett av de och ersätts med ett nytt. Bidraget brukar vanligtvis dras av när du ska betala, men det kan vara  bra att själv säga vill om du vill använda det. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet.

 

Högkostnadsskydd

I tandvårdsbidraget ingår också ett högkostnadsskydd som gör att du aldrig behöver stå ensam med en skyhög räkning för tandvård. Beroende på vad ditt tandläkarbesök kostar får du hjälp till olika hög grad av högkostnadsskyddet.

 • Besök som kostar upp till 3 000 kronor betalar du helt själv.
 • Har du istället gjort ett större ingrepp, som skulle kosta mellan 3 000 och 15 000 kronor, aktiveras högkostnadsskyddet och du betalar enbart 50 % av referenspriset.
 • Kostar ditt besök över 15 000 kronor täcker högkostnadsskyddet 85 % av referenspriset.

 

Högkostnadsskyddet gäller i ett år från och med första behandlingstillfälle. Detta innebär att det är den totala summan av dina besök som räknas, så länge de sker med mindre än tolv månaders mellanrum.

 

Referenspris

Det som styr hur mycket ekonomiskt stöd du kan få är referenspriset. Det är ett bestämt pris för vad som får räknas in i högkostnadsskyddet. Det är inte ett rekommenderat pris eller ett genomsnitt, utan ett pris satt av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, som högkostnadsskyddet baseras på.

Alla kliniker har möjlighet att sätta sina egna priser och det innebär att om du väljer en tandläkare med högre prissättning än referenspriset får du betala mellanskillnaden själv. Den 15 januari varje år räknas referenspriserna om och uppdateras.

 

Särskilt tandvårdsbidrag

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag till dig som har en sjukdom eller funktionsnedsättning som kan innebära en försämrad tandhälsa. Det särskilda tandvårdbidraget är 600 kronor per halvår. Du får bidraget den 1 januari och den 1 juli varje år. Det gäller endast undersökning och förebyggande tandvård. För andra behandlingar hos tandvården betalar du som vanligt. Bidraget måste användas senast den 30 juni och 31 december varje år.

Du behöver inte ansöka om bidraget, men tandläkaren eller tandhygienisten behöver ha ett underlag som styrker din sjukdom eller funktionsnedsättning. Om din tandläkare eller tandhygienist bedömer att du har rätt till bidraget, dras det av från din räkning.

 

Du kan få särskilt tandvårdsbidrag om du

 • Fyller minst 24 år samma år.
 • Är försäkrad i Sverige. Det är du om du bor eller arbetar här.

Du kan få särskilt tandvådsbidrag om du har något av följande:

 • muntorrhet på grund av långvarig läkemedelsbehandling
 • muntorrhet på grund av strålbehandling i öron-, näs-, mun- eller halsregionen
 • Sjögrens syndrom
 • kronisk obstruktiv lungsjukdom och har ordinerats syrgas eller näringsdryck
 • cystisk fibros
 • ulcerös kolit
 • Crohns sjukdom
 • tarmsvikt
 • frätskador på tänderna och anorexia nervosa, bulimia nervosa eller gastroesofageal reflux sjukdom
 • svårinställd diabetes
 • genomgår dialysbehandling
 • är immunosupprimerad på grund av läkemedelsbehandling
 • genomgått en organtransplantation.

Fråga din tandläkare, tandhygienist eller läkare om du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag.